Grupa Konsultingowa Grupa Konsultingowa Grupa Konsultingowa
Grupa Konsultingowa - Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o. GKJW
Witamy
Z przyjemnością witamy na stronach naszej firmy. Szukacie Państwo porady w rozwiązaniu ważkiej sprawy, bo rzeczywistość znów przyniosła nieoczekiwanie zmiany. Pomożemy Państwu w znalezieniu skutecznych rozwiązań.
GKJW

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o korzystnym połączeniu spółek istniejących z sukcesem na rynku Polskim od 20 lat. Access CF i Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy łączy potencjały oraz know-how obierając nazwę Access 2.

W naszej pracy wiele uwagi poświęcamy rozpoznaniu kluczowych problemów Naszych Klientów i źródeł ich powstawania oraz wypracowaniu programu zmian prowadzących do uzdrowienia lub usprawnienia gospodarki przedsiębiorstwa. Jesteśmy zawsze do dyspozycji w przypadku pojawienia się nowych dla Klienta trudności i wyzwań rynkowych.

Istotę naszej działalności i możliwości określa nasza dewiza: "Twoje problemy nasze rozwiązania". Jesteśmy skuteczni i zapewniamy rozwój. Można to sprawdzić.

Jesteśmy w Polsce wyłącznym przedstawicielem światowej sieci firm zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć - International Network of M&A Partners. Zapewniamy rezultaty dzięki globalnemu partnerstwu.

więcej Więcej

IMAP

Fuzje i przejęcia
Fuzje i przejęcia

Doradztwo w zakre-
sie Fuzji i Przejęć jest szczególnie istotne dla średnich firm, które nie utrzymują w swojej strukturze wyspec-
jalizowanych komó-
rek odpowiadają-
cych za wyszukiwa-
nie odpowiednich...

więcej Więcej

Mergers and aquisitions
Doradztwo strategiczne
Doradztwo strategiczne

Gwałtowne zmiany otoczenia zewnę-
trznego związane z procesami globali-
zacji, wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej, zbliżająca się do końca trans-
formacja systemo-
wa gospodarki od kilkunastu lat...

więcej Więcej

Strategy and restructuring
Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

W organizacjach komercyjnych konkretne efekty finansowe są naj-
ważniejszym celem i miernikiem osiąg-
nięć firm i sekto-
rów. Ten obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa jest kluczową...

więcej Więcej

Corporate finance

© Copyright Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 2005

Zapraszamy do współpracy